prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

Profesor zw. doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego.


Professore ordinario in Giurisprudenza, direttore del Dipartimento di Diritto Ambientale alla Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell’Università Nicolaus Copernicus a Toruń; docente accademico presso l’Università Kazimierz Wielki a Bydgoszcz, consulente legale, associato ad uno studio legale, consulente legale presso la Camera di Commercio “Wodociągi Polskie” (Acquedotti Polacchi) in Polonia, autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto ambientale, diritto civile, diritto canonico e costituzionale.