dr Bartosz Targański

Doktor nauk ekonomicznych, Katedra Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.