dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.