Bernadeta Skóbel

Bernadeta Skóbel – radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, ekspert Związku Powiatów Polskich w Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie zadań samorządu terytorialnego, autorka opinii prawnych i analiz na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej Związku Powiatów Polskich.

 • Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Komentarz
  Nowość
  Szczegółowy komentarz do nowych przepisów ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zmieniono zasady ubiegania się o akredytacje w ochronie zdrowia, poprzez zaostrzenie...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Szczegółowy komentarz do nowych przepisów ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zmieniono zasady ubiegania się o akredytacje w ochronie zdrowia, poprzez zaostrzenie...
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz
  %
  Praktyczny komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Komentarz do ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r....
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  135,15 zł
  159,00 zł
  Najniższa cena: 119,25 zł
  Praktyczny komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Komentarz do ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r....