Bernadeta Skóbel

Bernadeta Skóbel – radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, ekspert Związku Powiatów Polskich w Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie zadań samorządu terytorialnego, autorka opinii prawnych i analiz na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej Związku Powiatów Polskich.