Bernadeta Skóbel

Bernadeta Skóbel – radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, ekspert Związku Powiatów Polskich w Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie zadań samorządu terytorialnego, autorka opinii prawnych i analiz na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej Związku Powiatów Polskich.

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz
  %
  Praktyczny komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Komentarz do ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r....
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  135,15 zł
  159,00 zł
  Najniższa cena: 135,15 zł
  Praktyczny komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Komentarz do ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r....