dr Cezary Błaszczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW. Radca prawny, członek OiRP w Warszawie. Autor monografii poświęconych: filozofii prawa autorskiego (Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego, Warszawa 2018) oraz amerykańskim libertarnym doktrynom polityczno-prawnym (Amerykańska myśl wolnościowa: od liberalizmu do libertarianizmu, Warszawa 2018), a także opublikowanego w 2016 r. pierwszego pełnego tłumaczenia Zdrowego Rozsądku Thomasa Paine'a. Autor bądź współautor artykułów naukowych, tekstów dydaktycznych i publikacji popularyzatorskich z zakresu doktryn polityczno-prawnych, filozofii prawa oraz cyberbezpieczeństwa.