SSA dr Dagmara Olczak-Dąbrowska

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.