SSO dr Dagmara Olczak-Dąbrowska

Sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Warszawie.