SWSA Dariusz Zalewski

Sędzia WSA w Warszawie (2012–2017) i WSA w Białymstoku (od 2017 r.), doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Prowadzi wykłady i seminaria podatkowe. Autor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym współautor książek: Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz (wyd. 2018), Meritum. Podatki (wyd. 2018), Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz (wyd. 2011, 2015), Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem (wyd. 2015, 2017), Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych (wyd. 2014, 2017), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (wyd. 2010, 2012).