Prawo Sądowe

Praktyczne komentarze do poszczególnych zagadnień, w połączeniu z wzorami pism procesowych.

 • Precyzyjny komentarz w praktycznym ujęciu, popartym wieloletnią praktyką zawodową autorów.
 • Omówienie zagadnień materialnoprawnych i procesowych.
 • Merytoryczna analiza orzecznictwa.
 • Praktyczne wskazówki uwzględniające klasyczne błędy i problemy związane z tworzeniem pism procesowych.
 • Gotowe wzory pism procesowych.
 • Kazusy odpowiadające modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych.

Seria zawiera:

 • Hasła na marginesach, pozwalające na szybkie odnalezienie informacji.
 • Precyzyjne wyróżnienie najważniejszych zagadnień.
 • Komentarz z odesłaniami do wzorów i kazusów.
 • Przegląd orzecznictwa.
 • Przykładowy kazus egzaminacyjny (stan faktyczny, omówienie istotnych problemów, rozwiązanie).
 • Wzory pism procesowych z objaśnieniami.