dr hab. Diana Trzcińska

Doktor prawa, referendarz sądowy WSA w Gdańsku.