Leksykony prawnicze

Zbiory najważniejszych pojęć - Podręczne źródła informacji

Usystematyzowane zbiory najważniejszych pojęć stanowiące przewodniki po istotnych uregulowaniach dotyczących konkretnej dziedziny. Zagadnienia podejmowane w zbiorach dotyczą m.in.: prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego publicznego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa sportowego, kryminalistyki, bezpieczeństwa morskiego czy prawa wyznaniowego. Leksykon może stanowić podręczne źródło informacji, praktyczne w korzystaniu zarówno z uwagi na alfabetyczny układ omawianych pojęć, jak i ich syntetyczne ujęcie.

  • Leksykon prawa zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia
    %
    W leksykonie w zwięzłej i przystępnej formie omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, uwzględniając zarówno obiektywną istotność analizowanych kwestii, jak i...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    W leksykonie w zwięzłej i przystępnej formie omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, uwzględniając zarówno obiektywną istotność analizowanych kwestii, jak i...
  • Leksykon cywilnego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Podstawowe pojęcia
    %
    Leksykon dotyczy postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Zastrzeżenia wymaga, że leksykon nie służy ukazaniu doktrynalnych i judykacyjnych sporów oraz ich motywacji,...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    Leksykon dotyczy postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Zastrzeżenia wymaga, że leksykon nie służy ukazaniu doktrynalnych i judykacyjnych sporów oraz ich motywacji,...
  • Leksykon rzymskiego prawa karnego. Podstawowe pojęcia
    %
    Najważniejsze pojęcia rzymskiego prawa karnego. Od średniowiecza po schyłek XVIII wieku prawo rzymskie służyło jako jeden z podstawowych surowców wykorzystywanych przez dogmatyków prawa karnego. W...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    Najważniejsze pojęcia rzymskiego prawa karnego. Od średniowiecza po schyłek XVIII wieku prawo rzymskie służyło jako jeden z podstawowych surowców wykorzystywanych przez dogmatyków prawa karnego. W...
  • Leksykon prawa nowych technologii. 100 podstawowych pojęć
    %
    Leksykon prawa nowych technologii zawiera omówienie w zwięzłej i przystępnej formie 100 istotnych pojęć i instytucji normatywnych z zakresu technologii informatycznych, własności intelektualnej i...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
    107,10 zł
    119,00 zł
    Najniższa cena: 101,15 zł
    Leksykon prawa nowych technologii zawiera omówienie w zwięzłej i przystępnej formie 100 istotnych pojęć i instytucji normatywnych z zakresu technologii informatycznych, własności intelektualnej i...
  • Leksykon prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Podstawowe pojęcia
    %
    Przygotowanie „Leksykonu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego" nie jest zadaniem łatwym. Trzeba się bowiem zmierzyć z lakonicznym unormowaniem pewnych instytucji przez ustawodawcę, z...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2021 | Wersja: PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    Przygotowanie „Leksykonu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego" nie jest zadaniem łatwym. Trzeba się bowiem zmierzyć z lakonicznym unormowaniem pewnych instytucji przez ustawodawcę, z...
  • Leksykon cywilnego postępowania nieprocesowego. Podstawowe pojęcia
    %
    W Leksykonie zaprezentowano spójną wizję drugiego z trybów, w których polski ustawodawca zdecydował się powierzyć sądom rozpoznawanie spraw cywilnych. Tryb nieprocesowy realizuje tożsame zadania:...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    W Leksykonie zaprezentowano spójną wizję drugiego z trybów, w których polski ustawodawca zdecydował się powierzyć sądom rozpoznawanie spraw cywilnych. Tryb nieprocesowy realizuje tożsame zadania:...
  • Leksykon prawa spółek. 100 podstawowych pojęć
    %
    W Leksykonie w syntetyczny sposób wyjaśniono pojęcia dotyczące prawa spółek. Są wśród nich nie tylko pojęcia podstawowe z punktu widzenia nauki prawa handlowego i terminologii Kodeksu spółek...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    W Leksykonie w syntetyczny sposób wyjaśniono pojęcia dotyczące prawa spółek. Są wśród nich nie tylko pojęcia podstawowe z punktu widzenia nauki prawa handlowego i terminologii Kodeksu spółek...
  • Leksykon procesu cywilnego. Podstawowe pojęcia
    %
    „Leksykon procesu cywilnego. Podstawowe pojęcia" będzie pomocny w nauce postępowania cywilnego dla studentów różnych kierunków studiów, w szczególności prawa, administracji, zarządzania lub...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    „Leksykon procesu cywilnego. Podstawowe pojęcia" będzie pomocny w nauce postępowania cywilnego dla studentów różnych kierunków studiów, w szczególności prawa, administracji, zarządzania lub...
  • Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć
    %
    100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla prawa morskiego i prawa morza. Spośród wielu terminów, które przez wymiar morski często łączą prawo międzynarodowe z prawem krajowym, autorzy wybrali...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla prawa morskiego i prawa morza. Spośród wielu terminów, które przez wymiar morski często łączą prawo międzynarodowe z prawem krajowym, autorzy wybrali...
  • Leksykon prawa karnego skarbowego. 100 podstawowych pojęć
    %
    Przeprowadzona przez Autora w szerokim ujęciu pogłębiona, a równocześnie syntetyczna analiza wypowiedzi przedstawicieli doktryny opatrzona jest refleksją naukową. Przedstawiona argumentacja jest...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
    80,10 zł
    89,00 zł
    Najniższa cena: 75,65 zł
    Przeprowadzona przez Autora w szerokim ujęciu pogłębiona, a równocześnie syntetyczna analiza wypowiedzi przedstawicieli doktryny opatrzona jest refleksją naukową. Przedstawiona argumentacja jest...
  • Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym
    %
    Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa –...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
    80,10 zł
    89,00 zł
    Najniższa cena: 75,65 zł
    Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa –...
  • Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego. 100 podstawowych pojęć
    %
    Charakter publikacji sprawia, że z założenia jest ona przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Cenną pomoc mogą odnaleźć w niej zarówno studenci, przedstawiciele doktryny jak również...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
    80,10 zł
    89,00 zł
    Najniższa cena: 75,65 zł
    Charakter publikacji sprawia, że z założenia jest ona przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Cenną pomoc mogą odnaleźć w niej zarówno studenci, przedstawiciele doktryny jak również...
  • Leksykon myślicieli politycznych i prawnych
    %
    Prezentowany Leksykon został pomyślany jako pomoc dydaktyczna do nauki przedmiotu wykładanego na wyższych studiach prawa i administracji – historii doktryn politycznych i prawnych. Może on...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
    80,10 zł
    89,00 zł
    Najniższa cena: 75,65 zł
    Prezentowany Leksykon został pomyślany jako pomoc dydaktyczna do nauki przedmiotu wykładanego na wyższych studiach prawa i administracji – historii doktryn politycznych i prawnych. Może on...
  • Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć
    %
    Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności...
  • Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć
    %
    Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm,...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm,...
  • Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć
    %
    Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć to lektura obowiązkowa dla każdego prawnika, który pragnie zarówno poznawać podstawy, jak i kształcić się oraz rozwijać w sztuce retoryki, tu...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć to lektura obowiązkowa dla każdego prawnika, który pragnie zarówno poznawać podstawy, jak i kształcić się oraz rozwijać w sztuce retoryki, tu...
  • Leksykon prawa karnego - część ogólna. 100 podstawowych pojęć
    %
    Leksykon prawa karnego – część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    Leksykon prawa karnego – część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia...
  • Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa
    %
    Drugie wydanie leksykonu bardzo popularnego Leksykonu różni się w istotny sposób od pierwszej edycji i to z kilku względów. Po pierwsze, Autorzy uwzględnili uwagi studentów jako głównych odbiorców...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk, PDF
    53,10 zł
    59,00 zł
    Najniższa cena: 50,15 zł
    Drugie wydanie leksykonu bardzo popularnego Leksykonu różni się w istotny sposób od pierwszej edycji i to z kilku względów. Po pierwsze, Autorzy uwzględnili uwagi studentów jako głównych odbiorców...
  • Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć
    %
    Naukę prawa sportowego na świecie od wielu już dekad cechuje dynamiczny rozwój, czego przejawem są choćby liczne publikacje oraz inne inicjatywy naukowe. Na gruncie krajowym jest ono jednak...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2017 | Wersja: PDF
    89,10 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 84,15 zł
    Naukę prawa sportowego na świecie od wielu już dekad cechuje dynamiczny rozwój, czego przejawem są choćby liczne publikacje oraz inne inicjatywy naukowe. Na gruncie krajowym jest ono jednak...
  • Leksykon tajemnic
    %
    Regulacja prawna tajemnic jest rozległa, rozproszona i niejednoznaczna. Problemy definicyjne, różnorodność i niespójność regulacji utrudniają badania nad tajemnicami oraz sporządzenie katalogu...
    Seria: Leksykony prawnicze
    Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk, PDF
    116,10 zł
    129,00 zł
    Najniższa cena: 109,65 zł
    Regulacja prawna tajemnic jest rozległa, rozproszona i niejednoznaczna. Problemy definicyjne, różnorodność i niespójność regulacji utrudniają badania nad tajemnicami oraz sporządzenie katalogu...