dr Dominika Czerniak

Doktor nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych, zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu ochrony praw człowieka w procesie karnym, europejskiego prawa karnego, konstytucyjnych gwarancji procesowych jednostki w procesie karnym. Wykonawczyni w grantach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską.