dr Edyta Marcinkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.