prof. dr hab. Emil Pływaczewski

Profesor nauk prawnych, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Kapituły Sztokholmskiej Nagrody w Dziedzinie Kryminologii („kryminologiczny Nobel"), członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologii.