prof. dr hab. Emil Pływaczewski

Profesor zwyczajny UwB i WSPol. w Szczytnie; Dziekan Wydziału Prawa UwB. Kierownik Katedry Prawa Karnego i Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii; stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta; Autor ponad 400 publikacji (w tym 70 zagranicznych) z zakresu prawa karnego i kryminologii, m.in. na temat wyższych form przestępczości oraz technologicznych, prawnych i kryminologicznych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego; czynnie uczestniczył w 215 międzynarodowych kongresach, konferencjach oraz sympozjach; wykładał na 60 zagranicznych uniwersytetach w 20 krajach; w latach 1994–2012 reprezentował Polskę w Międzynarodowej Komisji Egzaminacyjnej MEPA; członek Rad Konsultacyjnych Szefa CBA i Komendanta Głównego Policji; Koordynator Główny Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego; ekspert ONZ i Komisji Europejskiej.