dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, których tematyka koncentruje się na prawie międzynarodowym oraz prawie konstytucyjnym, szczególnie w zakresie regulacji prawnych dotyczących praw człowieka oraz systemu ich ochrony.