dr Ewa Wójcicka

Doktor nauk prawnych; adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Ekonomii UJD; autorka publikacji z zakresu sądowej kontroli administracji publicznej, postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego oraz postępowania w sprawie petycji, skarg i wniosków.