dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL

Pracownik Katedry Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.