dr Filip Majdowski

Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doradca Ministra Finansów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, członek Biura ds. Podatkowych (CFA) OECD. W niniejszym opracowaniu wyraża własne poglądy, które nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem instytucji, z którymi jest związany.