Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 254,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 224,25 zł
  Cena katalogowa: 299,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne kompendium wiedzy, w którym szczegółowo opracowano zasady sporządzania ponad 60 deklaracji podatkowych za 2021 oraz 2022 r. Poradnik zawiera liczne przykłady liczbowe, interpretacje podatkowe, wyjaśnienia MF oraz interaktywne wzory deklaracji podatkowych w formułami obliczeniowymi... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie zasad sporządzania deklaracji podatkowych wraz z praktycznymi wzorami.

Od 1.1.2022 r. weszła w życie ustawa zwana potocznie Polskim Ładem, wprowadzająca liczne zmiany w regulacjach podatkowych, w tym także w zakresie sposobu publikacji nowych wersji deklaracji podatkowych.

Wprowadzona od 1.7.2022 r. korekta rozwiązań Polskiego Ładu, będzie miała duży wpływ na wzory i zasady sporządzania deklaracji podatkowych za 2022 r., a zwłaszcza na roczne deklaracje PIT. Kupując publikację zapewniamy dostęp do aktualnych wersji deklaracji podatkowych w formacie Excel z możliwością bezpośredniej wysyłki do MF (również tych sporządzanych za 2023 r.). Wzory deklaracji za 2023 r. w postaci plików Excel są dostępne na stronie repozytorium.beck.pl i możliwe do ściągnięcia po wpisaniu kodu ze zdrapki zamieszczonej w książce.

Ustawodawca postanowił uprościć ministrowi finansów publikację tych wzorców. Do końca 2021 r. minister finansów określał, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji, informacji, zeznań podatkowych i oświadczeń wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania. Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego można było więc na bieżąco śledzić postępy prac legislacyjnych.

Obecnie, na skutek wejścia w życie Polskiego Ładu, minister finansów udostępnia w BIP na swojej stronie internetowej ustalone wzory dokumentu elektronicznego deklaracji, informacji, oświadczeń czy zeznań podatkowych. Wzory formularzy są więc publikowane bez uprzednich konsultacji oraz bez określenia terminu publikacji. Takie rozwiązanie daje ministrowi możliwość częstszych zmian we wzorach tych druków, tak, aby zaspokajały bieżące potrzeby informacyjne administracji skarbowej.

Niestety obecny sposób publikacji deklaracji sprawia, że trudno zorientować się co zmieniło się w danym wzorze deklaracji oraz czy dany formularz na stronie ministerstwa finansów jest wersją finalną i kiedy będzie możliwa wysyłka danych na aktualnym wzorze.

Główne zalety publikacji:

 • szczegółowo omówia aktualne zasady sporządzania ponad 60 deklaracji podatkowych sporządzanych za 2021 r. oraz w trakcie 2022 r. i wszystkie towarzyszące tym deklaracjom załączniki,
 • przedstawia całość zmian podatkowych, które zostały dokonane w deklaracjach z uwzględnieniem regulacji wynikających z Polskiego Ładu,
 • omawia zagadnienia merytoryczne dotyczące m.in. estońskiego CIT, exit tax, ulgę B+R, czy kwestię opodatkowania dochodów zagranicznych,
 • zawiera liczne przykłady (obrazujące jak ustalić koszty podatkowe, wyliczyć dochód, a następnie wysokość podatku itd.) oraz interpretacje podatkowe, wyjaśnienia MF i wyroki sądowe,
 • zawiera wzory formularzy podatkowych, a na dedykowanej stronie internetowej znajdują się do pobrania interaktywne wzory z formułami obliczeniowymi.

Opracowanie omawia aktualne zasady sporządzania deklaracji podatkowych z zakresu PIT, CIT, VAT sporządzanych za 2021 r. (CIT-8, CIT-8AB, CIT-CFC, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 itd.) oraz w trakcie 2022 r.  i wszystkie towarzyszące tym deklaracjom załączniki. Dużo uwagi poświęcono kwestii ulg i odliczeń, które można zastosować za 2021 r. W związku z tym przedstawiono kwestie estońskiego CIT (CIT-KW, ZAW-RD, OSW-RD, CIT-8E, CIT/EZ), czy też omówiono formularze PIT/O, PIT/D , PIT/BR, PIT/IP, SSE-R, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/IP, CIT/WW. 

Można śmiało stwierdzić, że publikacja stanowi kompendium wiedzy podatkowej na temat sporządzania wymaganych prawem deklaracji przedstawionej nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim od strony praktycznej.

Podkreślić należy bowiem, że książka, oprócz technicznych zasad sporządzania poszczególnych deklaracji oraz wyjaśnień „jak wypełnić poszczególne pozycje/wiersze deklaracji", omawia również zagadnienia, które danej deklaracji dotyczą – przykładowo artykuł omawiający deklarację PIT/BR przedstawia zasady funkcjonowania ulgi na badania i rozwój, deklaracja PIT/ZG omawia metody opodatkowania dochodów zagranicznych, deklaracje PIT-NZ, PIT-NZI, PIT-NZS, PIT/PM, CIT-NZ, CIT-NZI, CIT/PM omawiają zagadnienia exit tax.

Warto pamiętać, że Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na sporządzenie rocznych deklaracji CIT do końca czerwca 2022 r.

Ogólny podział treści w ramach danego artykułu opisującego deklaracje podatkowe jest następujący:

 • Obowiązek składania deklaracji,
 • Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji,
 • Zasady funkcjonowania danej instytucji,
 • Preferencje przewidziane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • Termin złożenia deklaracji,
 • Urząd skarbowy właściwy do złożenia deklaracji,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Stawki podatkowe,
 • Inne,
 • Wyjaśnienia do wzoru deklaracji,
 • Przykład wypełnionej deklaracji.

Ważnym fragmentem książki jest część wstępna przygotowana przez prof. Henryka Dzwonkowskiego oraz Jagodę Kondratowską-Muszyńską, którzy omawiają takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Elementy konstrukcji podatku,
 • Powstawanie obowiązku podatkowego i wymiar zobowiązań podatkowych,
 • Deklaracje informacyjno-dowodowe w procedurze wymiaru zobowiązania decyzją,
 • Samowymiar i korekty samowymiaru,
 • Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji albo w przypadku złożenia deklaracji nieprawidłowej,
 • Selektywna korekta samowymiaru decyzją podatkową,
 • Opodatkowanie dochodów nieujawnionych,
 • Szacowanie podstaw opodatkowania,
 • Opodatkowania dochodu przerzuconego,
 • Zastosowanie deklaracji samowymiarowej w przypadku zaistnienia nadpłaty,
 • Nadpłata wynikająca z deklaracji samowymiarowej,
 • Zastosowanie deklaracji w przypadku, gdy nadpłata wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
 • Zastosowanie samowymiaru w procedurze stwierdzania nadpłaty i zwrotu podatku,
 • Zastosowanie deklaracji samowymiarowej do ustalania straty,
 • Wspomaganie samowymiaru,
 • Deklaracje podatkowe w procedurze współdziałania,
 • Korekta deklaracji na skutek zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności oraz zobowiązania wynikającego z deklaracji podatkowej,
 • Zastosowanie deklaracji samowymiarowej w zabezpieczeniu zobowiązania hipoteką przymusową,
 • Zastosowanie deklaracji samowymiarowej do ustanowienia zastawu skarbowego,
 • Terminy płatności i ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
 • Umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika na podstawie jego „ważnego interesu" oraz „interesu publicznego",
 • Warunki i tryb udzielania pomocy de minimis,
 • Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z urzędu,
 • Właściwość rzeczowa organów podatkowych w sprawie umarzania zaległości podatkowych,
 • Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe.

W ramach części opisanej przez prof. Henryka Dzwonkowskiego oraz Jagodę Kondratowską-Muszyńską znajduje się wiele schematów obrazujących zagadnienia podatkowe, m.in.:

 • Relacje między normatywnymi elementami konstrukcji podatku a elementami konstrukcji indywidualnego zobowiązania podatkowego,
 • Tworzywo stosunku prawnego obowiązku podatkowego i sposób jego powstawania,
 • Tworzywo stosunku prawnego i relacje między stosunkiem prawnym, obowiązkiem i zobowiązaniem podatkowym,
 • Metody pierwotnego, zwyczajnego wymiaru zobowiązań podatkowych,
 • Fazy powstawania obowiązku, składanie deklaracji „niewymiarowej" oraz pierwotny wymiar zobowiązania,
 • Fazy powstania obowiązku podatkowego oraz pierwotny i wtórny wymiar zobowiązania,
 • Powstanie obowiązku podatkowego,
 • Przekształcenie obowiązku podatkowego w zakresie dochodu we wzorzec zastępczy wydatków i majątku.

Interaktywne wzory (w tym formacie excel zawierającym formuły obliczeniowe) do wszystkich deklaracji dostępne są dedykowanej do tej książki stronie internetowej.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz materiały omawiane w publikacji:

 • 65 edytowalnych wzorów deklaracji podatkowych z zakresu PIT, CIT, VAT w formacie Excel, zawierające formuły obliczeniowe i dające możliwość bezpośredniej wysyłki do MF z potwierdzeniem UPO,
 • 52 wypełnione wzory deklaracji podatkowych na podstawie danych obliczeniowych z przykładów zawartych w publikacji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 834
 • Wymiary: 210x295 mm
 • Waga: 1700 g
 • ISBN: 978-83-8291-125-1
 • EAN: 9788382911251
 • Kod serwisu: 00935300

Kategorie

Tagi