Filip Nowak

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UŁ, aplikant adwokacki przy ORA w Łodzi. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół materialnego prawa cywilnego i prywatnego międzynarodowego, w szczególności prawa spadkowego oraz zobowiązań deliktowych. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat rozrządzeń na wypadek śmierci w aspekcie kolizyjnoprawnym.