SSO Grzegorz Kochan

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.