dr Hanna Frąckowiak

Od 2008 r. zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na stanowisku asystenta. Od 2011 r. radca prawny w Olsztyńskiej Izbie Radców Prawnych. Swoje zainteresowania koncentruje w obszarze problematyki związanej z procedurą cywilną, prawem kobiet, oraz prawem medycznym w szczególności zaś trybem dochodzenia roszczeń z tytułu szkód medycznych. Opiekun merytoryczny Studenckiej Poradni Prawa. Autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, praw człowieka, oraz prawa medycznego z punktu widzenia procesualisty.