dr Hubert Wysoczański

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adwokat w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii. Od kilku lat specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych w zakresie budownictwa, infrastruktury, energetyki, zamówień publicznych i handlu. Reprezentuje inwestorów i wykonawców projektów dotyczących m.in. budowy autostrad, dróg ekspresowych, elektrowni, linii elektroenergetycznych, kopalni i nieruchomości komercyjnych. Absolwent prawa na University of Melbourne w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Autor publikacji z zakresu prawa umów o roboty budowlane, w tym kontraktów FIDIC, prawa energetycznego i arbitrażu.