dr Ilona Pieczyńska-Czerny

Radca prawny, dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialnego za weryfikację prospektów emisyjnych, nadzór nad ofertami publicznymi oraz nadzór nad informacją finansową emitentów dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Związana z urzędem od 18 lat, do 2010 r. Dyrektor Departamentu Postępowań, odpowiedzialnego za prowadzenie spraw dotyczących naruszeń przepisów prawa o charakterze karnym i administracyjnym na rynku kapitałowym. Członek rady organów nadzoru European Securities and Markets Authority (ESMA), wcześniej członek jednego z komitetów ustanowionych przez ESMA dedykowanego do współpracy w obszarze nadzoru. Członek komitetów konsultacyjnych GPW: ds. ładu korporacyjnego oraz ds. rynku papierów udziałowych. Bierze udział w projektach unijnych dedykowanych dla nadzorów rozwijających się rynków kapitałowych, obecnie kieruje projektem dla rynku azerbejdżańskiego.

 • Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz
  15% taniej
  Promocja
  KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Ustawa Prawo o ofercie publicznej w warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
  143,65 zł 169,00 zł
  KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Ustawa Prawo o ofercie publicznej w warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym...