dr Ilona Pieczyńska-Czerny

Radca prawny, dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialnego za weryfikację prospektów emisyjnych, nadzór nad ofertami publicznymi oraz nadzór nad informacją finansową emitentów dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Związana z urzędem od 18 lat, do 2010 r. Dyrektor Departamentu Postępowań, odpowiedzialnego za prowadzenie spraw dotyczących naruszeń przepisów prawa o charakterze karnym i administracyjnym na rynku kapitałowym. Członek rady organów nadzoru European Securities and Markets Authority (ESMA), wcześniej członek jednego z komitetów ustanowionych przez ESMA dedykowanego do współpracy w obszarze nadzoru. Członek komitetów konsultacyjnych GPW: ds. ładu korporacyjnego oraz ds. rynku papierów udziałowych. Bierze udział w projektach unijnych dedykowanych dla nadzorów rozwijających się rynków kapitałowych, obecnie kieruje projektem dla rynku azerbejdżańskiego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.