Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – przewodniczący Rad Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych UW oraz praktykujący radca prawny.