dr hab. Janusz Sawicki

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne. Kierownik samodzielnego Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo wykroczeń, prawo karne i prawo karne skarbowe. Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych.