dr Jarosław R. Antoniuk

Doktor nauk prawnych, sędzia w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, adiunkt w Zakładzie Administracji i Podstaw Zarządzania Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej.