Nowość

Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz

 • 249,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 199,20 zł
  Cena katalogowa: 249,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowy komentarz omawiający przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz wybrane przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące praw konsumenta... więcej ›

Opis książki

Szczegółowy komentarz omawiający przepisy ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.), oraz wybrane przepisy ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) dotyczące praw konsumenta.

Prezentowane, 2. wydanie komentarza uwzględnia najnowszy stan prawny oraz wszystkie zmiany legislacyjne uchwalone od momentu ukazania się poprzedniego wydania, m.in. zmiany wynikające: z ustawy z 4.11.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337) oraz z ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2581).

Ustawy te implementują następujące dyrektywy:

 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L Nr 304, s. 64 ze zm.),
 • dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.9.2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającą dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz.Urz. UE L Nr 271, s. 16 ze zm.),
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20.5.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.Urz. UE L Nr 136, s. 1),
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z 20.5.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającą rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającą dyrektywę 1999/44/WE (Dz.Urz. UE L Nr 136, s. 28),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz.Urz.U E L z 2019 r. Nr 328, s. 7),

oraz uchylają:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 2121).

W komentarzu omówiono m.in. zagadnienia z ustawy o prawach konsumenta dotyczące:

 • obowiązków przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość,
 • obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość,
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • umów dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość,
 • umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta,
 • umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,

oraz zagadnienia z Kodeksu cywilnego dotyczące m.in.:

 • sprzedaży,
 • rękojmi za wady,
 • gwarancji.

Publikacja adresowana jest zarówno do prawników – adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych, jak i urzędników, przedsiębiorców, studentów i nauczycieli akademickich, a także do konsumentów oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o prawach konsumenta.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 804
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 860 g
 • ISBN: 978-83-8235-814-8
 • EAN: 9788382358148
 • Kod serwisu: 00986300

Kategorie