dr Jerzy Parchomiuk

Pracownik naukowy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; asesor sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie; autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego.