Jerzy Parchomiuk

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej administracji oraz wywłaszczenia.