SSA Jerzy Paszkowski

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, od 2003 do 2013 roku prowadził zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego