dr Joanna Rutecka

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Demografii Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.