dr inż. Joanna Węgrzyn

Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.