prof. UŁ dr hab. Joanna Wyporska-Frankiewicz

Adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, etatowy członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Autorka kilkudziesięciu prac za zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.