Justyna Zając-Wysocka

Radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Pra-wa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes zarządu w Małopolskim In-stytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Europejskiego Stowarzy-szenia Agentów Turystycznych i Touroperatorów (ECTAA). Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjali-zuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawnopodatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowoadministracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz wykładowcą problematyki VAT. Została uznana za jednego z najlepszych do-radców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking „Dziennika Gazety Prawnej").

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.