Karol Kozieł

Radca prawny. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law  oraz Summer Law School on Business Law organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia). Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001:2013. Wykładowca akademicki dla studentów programu Erasmus z przedmiotu „International Commercial Law”  oraz na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W ramach wdrażania ładu korporacyjnego pełni funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych związane z zarządzaniem własnością intelektualną. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.