dr Mirosław Gumularz

Mirosław Gumularz (red.) – doktor nauk prawnych (UJ); radca prawny w GKK Gumularz Kozik Kancelaria (www.gkklegal.pl); audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001:2013; wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Był administratorem bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników; autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce, w tym współautor komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych.