dr Mirosław Gumularz

Radca prawny, doktor nauk prawych (UJ). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji, a także zespołu zajmującego się standardem prawnym i technicznym ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (tzw. reuse) przy Ministerstwie Cyfryzacji. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.

Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji o ochronie danych osobowych w sektorze publicznym, a także komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.