dr Mirosław Gumularz

Radca prawny, doktor nauk prawych (UJ). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji, a także zespołu zajmującego się standardem prawnym i technicznym ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (tzw. reuse) przy Ministerstwie Cyfryzacji. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.

Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji o ochronie danych osobowych w sektorze publicznym, a także komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO
  Pierwszy na rynku poradnik omawiający elektroniczne aspekty prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W książce wykorzystano stanowiska urzędowe MRiPS, MC oraz UODO, które miały wpływ na kształt...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  169,00 zł
  Najniższa cena: 143,65 zł
  Pierwszy na rynku poradnik omawiający elektroniczne aspekty prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W książce wykorzystano stanowiska urzędowe MRiPS, MC oraz UODO, które miały wpływ na kształt...
 • Praca zdalna. Aspekty prawa pracy, BHP, IT, RODO i HR + wzory do pobrania
  Bestseller
  Poradnik z wzorami dokumentów, który ułatwi pracodawcom wdrożenie na stałe w pracy zdalnej. W szczegółowy sposób opisuje wszystkie zagadnienia, jakie powinny znaleźć się w regulaminie pracy zdalnej...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  169,00 zł
  Najniższa cena: 143,65 zł
  Poradnik z wzorami dokumentów, który ułatwi pracodawcom wdrożenie na stałe w pracy zdalnej. W szczegółowy sposób opisuje wszystkie zagadnienia, jakie powinny znaleźć się w regulaminie pracy zdalnej...
 • Monitoring zgodny z RODO. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego
  Kompleksowy poradnik szczegółowo opisujący wszystkie aspekty stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu w zatrudnieniu w sektorze prywatnym i publicznym. Atutem poradnika są wzory, które...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  149,00 zł
  Najniższa cena: 126,65 zł
  Kompleksowy poradnik szczegółowo opisujący wszystkie aspekty stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu w zatrudnieniu w sektorze prywatnym i publicznym. Atutem poradnika są wzory, które...
 • Vademecum Inspektora Ochrony Danych
  Bestseller
  Publikacja przedstawia wskazówki, jak w praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanymi praktykami i normami, należy wykonywać obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych....
  Seria: Vademecum specjalisty
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  149,00 zł
  Najniższa cena: 126,65 zł
  Publikacja przedstawia wskazówki, jak w praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanymi praktykami i normami, należy wykonywać obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych....
 • Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz
  %
  Prezentowany Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 14.12.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem...
  Seria: Komentarze Becka
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  119,40 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 169,15 zł
  Prezentowany Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 14.12.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem...