Karol Świtaj

Doktor nauk prawnych, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od 01.05.2014 r. asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  Niniejsza monografia stanowi próbę dokonania wyczerpującej analizy przepisów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń i równocześnie rozstrzygnięcia pojawiających się...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2014 | Wersja: PDF
  99,00 zł
  Najniższa cena: 84,15 zł
  Niniejsza monografia stanowi próbę dokonania wyczerpującej analizy przepisów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń i równocześnie rozstrzygnięcia pojawiających się...