dr Karolina Muchowska-Zwara

Doktor nauk prawnych, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, Senior Partner Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Ukończyła również kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez Uniwersytet w Cambridge. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz inwestycji.