dr Karolina Szuma

Doktor nauk prawnych, radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka prawa na WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka na Wydziale Prawa Università degli Studi di Genova, prowadziła badania naukowe m.in. w Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato we Florencji. Autorka licznych publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska polskim i włoskim. Publikuje również w języku włoskim i angielskim. Jest pracownikiem naukowym zatrudnionym w Warszawie i w Londynie.

Dottore di ricerca in Giurisprudenza, consulente legale – iscritta all’albo professionale presso la Camera Distrettuale dei Consulenti Legali di Poznań, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza alla Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell’Università Adam Mickiewicz a Poznań, vincitrice della borsa di studio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, ha condotto ricerche scientifiche presso l’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato di Firenze. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche ed è specializzata in diritto ambientale polacco e italiano. Pubblica anche in lingua italiana e inglese. È docente accademico a Varsavia ed a Londra.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.