SSO Katarzyna Brzozowska

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, autorka publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.