dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Kierownik Katedry Postępowania cywilnego, radca prawny. Prowadzi badania w obszarze sprawności postępowania cywilnego oraz niezawisłości sędziów. Angażuje się w działania na rzecz zmiany prawa i praktyki prawniczej w celu zwiększenia efektywności rozwiązywania sporów gospodarczych. Analizuje także postawy sędziów, w tym sędziów sądów gospodarczych. Jest współautorem komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu cywilnego oraz autorem m.in. prac o: działalności sądów w postepowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, organizacji postępowania cywilnego przed sądem pierwszej instancji i o zasadach sędziowskiego kierownictwa postępowaniem cywilnym.