dr Katarzyna Girdwoyń

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z dziedziny polskiego i obcego (szczególnie anglo-walijskiego) procesu karnego. Jej zainteresowania naukowe obejmują także problematykę konsensualizmu, praw osób wymagających szczególnego traktowania oraz zagadnienia prawnoporównawcze.