dr Katarzyna Górka

Doktor nauk prawnych, magister administracji i magister prawa uzyskany z wyróżnieniem. Związana z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była wykładowcą prawa konstytucyjnego w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie w Tarnopolskim Narodowym Ekonomicznym Uniwersytecie. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka kilkunastu prac w szczególności z zakresu praw człowieka. Współredaktorka książki „Konstytucja RP – próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania” (Kraków 2008). Za swoją działalność naukową nagrodzona wieloma stypendiami, m. in. czterokrotnie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.