Katarzyna Małaniuk

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Posiada certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 (PCBC S.A.). Od 2007 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w firmie Rödl & Partner, gdzie obecnie pracuje na stanowisku managera. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym z uwzględnieniem specyfiki ochrony danych osobowych. Ponadto zajmuje się kwestiami compliance w organizacjach, kieruje projektami Financial, Legal & Tax due diligence oraz prowadzi audyty RODO. Autorka publikacji w prasie z zakresu prawa pracy oraz wykładowca na szkoleniach dotyczących prawa pracy.