dr Katarzyna Michalak - Abram

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego współorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet w Orleanie (Francja), autorka publikacji z zakresu polskiego i francuskiego prawa upadłościowego.