dr Katarzyna Stanisz-Czupińska

Doktor, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Zakład Energetyki.