dr Katarzyna Ziółkowska

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, od 2006 r. pracownik samorządowy zajmujący się finansami publicznymi, od 2009 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.