dr Katarzyna Ziółkowska

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplo-mowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Od 2009 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzy-skiego. Współpracuje jako wykładowca z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.