dr Krystian Barłożewski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.