dr Krystyna Celarek

Dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka monografii „Prawne aspekty informatyzacji administracji”, „Legislacja administracyjna – studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego”, „Prawo informacyjne – problem badawczy teorii prawa administracyjnego” oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego.