dr hab. Krzysztof Drzewicki

Krzysztof Drzewicki - doktor habilitowany, profesor Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Gdańskiego;