dr hab. Krzysztof Drzewicki

Doktor habilitowany, profesor Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Gdańskiego;