r.pr. dr hab. Krzysztof Koźmiński

Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partner zarządzający kancelarii Jabłoński Koźmiński.